Bajkoterapia

Dnia 8 grudnia odwiedzi nad ponownie Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Dobrczu – Pani Agnieszka Lewandowska. 

30 listopada, 2016