Przedszkole

„Wszystkiego, co naprawdę trzeba wiedzieć,

nauczyłem się w przedszkolu”

(Robert Fulghum)

Przedszkole Językowo-Artystyczne Ence Pence jest placówką przestrzenną, nowoczesną, urządzoną według najwyższych standardów europejskich. W budynku znajdują się funkcjonalne i estetycznie urządzone sale, wyposażone w najnowocześniejsze zabawki oraz atrakcyjne kąciki do zabaw tematycznych. Zaplecze sanitarne dostosowane jest do potrzeb małych dzieci.

W budynku mieszczą się  także sale dydaktyczne, które wykorzystywane są do zajęć dodatkowych. Ponadto placówka posiada dużą, odrębną  salę gimnastyczną do zajęć ruchowo-tanecznych, wyposażoną w niezbędny sprzęt i przybory. Wokół placówki usytuowany jest duży, ogrodzony plac zabaw, wyposażony w atestowany i atrakcyjny sprzęt terenowy.

Preferujemy różnorodne, innowacyjne formy pracy pedagogicznej, które zapewniają najlepsze warunki rozwoju dziecka. Organizowane sytuacje edukacyjne uczą dzieci samodzielności, pewności siebie, wzmacniają poczucie własnej wartości.

Stwarzamy atmosferę akceptacji, wzajemnego zaufania i bezpieczeństwa, w której dziecko bawiąc się nabywa nowe umiejętności, wyraża własne zdanie z poszanowaniem poglądów i uczuć innych ludzi.

Ponadto jesteśmy placówką anglojęzyczną. Intensywność zajęć i zabaw realizowanych w j. angielskim sprawia, że dzieci szybko i w naturalny sposób przyswajają nową wiedzę.

Systematycznie prowadzone zajęcia artystyczne stwarzają możliwość rozwoju wyobraźni i inwencji twórczej naszych milusińskich.

Kadra rozwija w wychowankach postawy proekologiczne. Dzieci w ogrodzie przedszkolnym mogą systematycznie obserwować, badać i doświadczać otaczającego je świata. W naszej placówce stawiamy na innowacyjność-poszukujemy rozwiązań, dzięki którym proces edukacyjny i wychowawczy zakończy się pełnym sukcesem.

Dbając o właściwe nawyki żywieniowe promujemy zdrowy styl życia zapewniając zdrowe, smaczne i właściwie zbilansowane posiłki przygotowywane w przedszkolnej kuchni.

Nasza placówka obejmuje edukacją, wychowaniem i opieką dzieci w wieku od 2,5 roku do 6 lat codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach od 6.20 do 16.50.

W trosce o bezpieczeństwo w przedszkolu działa monitoring oraz elektroniczny system kontroli dostępu.