Rozkład dnia

6.30 – 8.00

Rozmowy indywidualne i zabawy w małych zespołach wynikające z zainteresowań dzieci. Swobodna zabawa rozwijająca umiejętność współdziałania w zespole, zabawy i ćwiczenia integracyjne. Praca indywidualna z dziećmi zdolnymi i wymagającymi wsparcia.

8.00 – 9.00

Ćwiczenia i zabawy ruchowe, zabawy inscenizowane przy piosence, integracyjne. Czynności higieniczno – porządkowe, pierwsze śniadanie. Wdrażanie do zasad kulturalnego spożywania posiłków (aktywności prowadzone w dwóch językach: polskim i angielskim).

9.00 – 10.00

Zajęcia edukacyjno – wychowawcze (prowadzone w dwóch językach: polskim i angielskim) wynikające z realizacji przyjętego programu wychowania przedszkolnego wyzwalające aktywność językową, matematyczną, przyrodniczą, artystyczną i ruchową dzieci.

10.00 – 11.30

Zabawy swobodne w ogrodzie przedszkolnym umożliwiające kształtowanie i utrwalanie prawidłowych nawyków zdrowotnych. Spacery, wycieczki oraz zabawy ruchowe. Obserwacje przyrodnicze i zabawy badawcze w naturalnym środowisku (prowadzone w dwóch językach: polskim i angielskim). Prace porządkowe i ogrodnicze. Realizacja dodatkowych projektów edukacyjnych.

11.30-12.30

Czynności higieniczno – porządkowe, obiad. Wdrażanie do zasad kulturalnego spożywania posiłków. Poznawanie wartości zdrowego odżywiania (aktywności prowadzone w dwóch językach: polskim i angielskim).

12.30 – 13.30

Relaksacja dzieci: muzykoterapia, słuchanie literatury dziecięcej, opowiadań nauczyciela. Odpoczynek w grupie Mali Odkrywcy. Bajko terapia w j. angielskim. Zajęcia pozwalające dzieciom na doskonalenie pożądanych umiejętności i nawyków.

13.30 – 14.00

Zajęcia dodatkowe rozwijające zainteresowania dzieci, zabawy konstrukcyjne, badawcze, eksperymenty. Utrwalanie zdobytych wiadomości i umiejętności, doskonalenie indywidualnych możliwości wychowanków.

14.00 – 14.30

Czynności higieniczno – porządkowe, podwieczorek. Wdrażanie do zasad kulturalnego spożywania posiłków. Poznawanie wartości zdrowego odżywiania.

14.30 – 17.00

Gry i zabawy w ogrodzie przedszkolnym z wykorzystaniem sprzętu terenowo – rekreacyjnego. Zabawy w kącikach zabaw wg zainteresowań dzieci. Praca indywidualna  z dziećmi zdolnymi i wymagającymi wsparcia. Prace porządkowe  i czynności organizacyjne w sali. Podsumowanie dnia i planowanie dnia następnego.