Dyżur Nauczyciela

Zapraszamy Rodziców na spotkania indywidualne z wychowawcami grup, które odbędą się dnia 8 maja o godz. 17:00. Osoby zainteresowane rozmową prosimy o przekazanie tejże informacji wychowawcom przynajmniej dzień wcześniej.

30 kwietnia, 2018