DZIEŃ PSZCZÓŁKI MAI

Wszystkich miłośników Pszczółki Mai zapraszamy do wspólnej zabawy we wtorek, 16 lipca. Prosimy, aby tego dnia dzieci były ubrane na żółto.

2 lipca, 2019