Happening Muzyczny

29 czerwca 2022r. o godz. 9:30 odbędzie się Happening Muzyczny podsumowujący kierunek pracy przedszkola

3 czerwca, 2022