POWITANIE WIOSNY W KOLOROWYCH SKARPETKACH

21 marca dzieci powitają wspólnie Wiosnę. W związku z tym, iż Pierwszy Dzień Wiosny jest jednocześnie Dniem Kolorowej Skarpetki będącej symbolem tolerancji i wsparcia dla osób  z zespołem Downa, prosimy o ubranie dzieciom 2 różnych skarpetek.

5 marca, 2019