Realizacja Programu „Przyjaciele Zippiego”

Chcielibyśmy poinformować Państwa, iż od stycznia 2018r. w przedszkolu Ence Pence realizować będziemy program „Przyjaciele Zippiego”. Jest to międzynarodowy program promocji zdrowia psychicznego dla dzieci w wieku 5-8 lat, który kształtuje i rozwija umiejętności psychospołeczne u małych dzieci. Uczy różnych sposobów radzenia sobie z trudnościami i wykorzystywania nabytych umiejętności w codziennym życiu oraz doskonali relacje dzieci z innymi ludźmi. Nie koncentruje się on na dzieciach z konkretnymi problemami czy trudnościami, ale promuje zdrowie emocjonalne wszystkich małych dzieci.

Program realizowany będzie przez wszystkich nauczycieli w grupie dzieci 5-letnich.

23 grudnia, 2017