Serdecznie zapraszamy do udziału w jesiennym konkursie plastycznym!

Zapraszamy wszystkie dzieci i rodziców do udziału w konkursie plastycznym

pt. „Jesienny instrument muzyczny”    

Cele konkursu:
– dostrzeganie piękna natury i zachodzących w niej zmian
– rozwijanie inwencji twórczej i wrażliwości artystycznej dzieci
– budzenie zainteresowań różnymi technikami plastycznymi
– wzmacnianie więzi rodzinnych oraz współpracy z rodzicami

Regulamin konkursu:

 1. Konkurs jest przeznaczony dla dzieci w wieku 2,5 – 4 lat
 2. Każdy uczestnik przygotowuje jeden instrument muzyczny
 • technika dowolna
 • forma płaska lub przestrzenna z użyciem różnorodnych materiałów przyrodniczych
 1. Praca powinna zawierać opis (na odwrocie pracy): nazwa instrumentu,
  imię i nazwisko dzieckaoraz wiek
 2. Prace zostaną ocenione przez jury
 • kryteria oceny: oryginalność, pomysłowość, zgodność pracy z tematem

5. Termin dostarczania prac: 4 październik 2016 roku

 1. Dla wszystkich dzieci nagrodzonych i wyróżnionych w konkursie czekają nagrody oraz dyplomy.
 2. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zatrzymania nadesłanych prac.

                             Organizatorzy:
panie z grupy MALI ODKRYWCY:
Monika Ździebło i Ewelina Adamczyk – Cękała

   Serdecznie zapraszamy!

20 września, 2016