Uroczystość grupowa „Dzień Przyjaciela”

12.02 (w piątek) każda z grup będzie celebrowała „Dzień Przyjaciela” 

31 stycznia, 2021