Uroczystość „Mikołajki”

06.12 do wszystkich dzieci przybył Św. Mikołaj 

Biskup Mikołaj odwiedził każdą salę, sprawdził znajomość piosenek i wierszy oraz rozdał każdemu drobny upominek. 

19 grudnia, 2020