Uroczystości z okazji Dnia Rodziny

Przedszkolaki przygotowują programy artystyczne dla swoich rodziców, które zaprezentują”

26 maja o godzinie 15:00 Mali Odkrywcy

27 maja o godzinie 15:00 Poszukiwacze Przygód

30 maja o godzinie 15:00 Mądre Sowy

31 maja o godzinie 15:00 Tropiciele

17 maja, 2022