WIGILIA PRZEDSZKOLNA

We wtorek 17 grudnia o godz. 11:30 podzielimy się opłatkiem i zasiądziemy wspólnie przy wigilijnym stole. 
Prosimy tego dnia o odświętny strój dla dzieci.

1 grudnia, 2019