Zebranie z Rodzicami

Dnia 6 lutego o godz. 17:00 odbędzie się zebranie z Rodzicami, podsumowujące pracę wychowawczo-dydaktyczną
w 1 semestrze roku szkolnego 2017/2018. Serdecznie zapraszamy!

31 stycznia, 2018